Matematyka - opis zajęć

Wszystkim maturzystom oferujemy udział w 100-godzinnym kursie, którego formuła oparta jest na gruntownym powtórzeniu i usystematyzowaniu materiału. Skupiamy się na praktycznym zastosowaniu wiedzy poprzez nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. W trakcie trwania zajęć rozwiązywane są zadania zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte.

Zajęcia realizujemy w cyklu całorocznym od początku października 2015 do końca kwietnia 2016r.

Program kursu opracowany został przez przedmiotowych koordynatorów merytorycznych na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Każde zajęcia rozpoczynają się od krótkiego wstępu teoretycznego (pojęcia, wzory, definicje), po którym wykładowcy wraz z uczestnikami przystępują do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Początkowo uczniowie rozwiązują  ćwiczenia wspólnie z wykładowcą, a po nabyciu odpowiedniej sprawności, przechodzą do pracy samodzielnej. W trakcie zajęć uczniowie nabywają umiejętność zaplanowania strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz dobierania własnych strategii do nietypowych warunków.

W przypadku pojawiających się pytań lub wątpliwości, wykładowca jest do dyspozycji uczniów, odpowiadając na wszelkie nurtujące pytania w trakcie konsultacji indywidualnych. Uczestnicy zajęć otrzymają bezpłatne materiały.

Poziom pozyskanej przez uczestników wiedzy monitorowany jest poprzez cykliczne sprawdzianu wiedzy, które są omawiane na kolejnych zajęciach.

Na przedostatnich zajęciach uczestnicy przystępują do matury próbnej, która odbywa się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ma ona na celu sprawdzenie umiejętności uczniów po zrealizowaniu całego programu zajęć oraz obycie się z warunkami panującymi na maturze, co daje możliwość zniwelowanie stresu w trakcie egzaminu maturalnego.

Zapraszamy na kursy maturalne

Gwarantujemy zdanie egzaminu maturalnego